USŁUGI GEOLOGICZNE - POSZUKIWANIE ZŁÓŻ

W zakresie naszych usług znajdują się:

  • wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
  • projekty prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
  • dokumentacje geologiczne określające zasoby kopalin wraz z ich właściwościami i przydatnością do wykorzystania;
  • projekty zagospodarowania złoża;
  • plany ruchu zakładu górniczego;
  • wnioski o uzyskanie koncesji na wydobycie kopaliny;
  • raporty oddziaływania na środowisko dla poszukiwania, rozpoznania i wydobycia kopaliny (jeśli są wymagane);
  • plany ruchu likwidowanych zakładów górniczych;
  • projekty rekultywacji wyrobisk, terenów i obszarów górniczych.
Usługi geologiczne świadczone przez firmę GeoSfera zapewniają szybkie podjęcie eksploatacji kopaliny ze złoża oraz pełne zadowolenie naszych klientów.

W zakresie geologii złóż firma GeoSfera Wrocław oferuje Państwu

odkrywkausługi geologicznekompleksowe usługi geologiczne polegające na poszukiwaniu, rozpoznaniu i przygotowaniu do pozyskiwania kopalin pospolitych i podstawowych ze złóż.

Świadczymy pomoc w zakresie uzyskania przez inwestora wszelkich wymaganych decyzji i koncesji umożliwiających podjęcie wydobycia. Prowadzimy inwestora przez wszystkie etapy działalności związanej z wydobyciem począwszy od poszukiwania złóż, poprzez eksploatację, a skończywszy na projektach likwidacji zakładów górniczych i rekultywacji wyrobisk.