O nas

 • GEOSFERA WROCŁAW - COŚ WIĘCEJ NIŻ FIRMA GEOLOGICZNA

  GeoSfera jest firmą geologiczną specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług geologicznych i geotechnicznych, a także usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  W obrębie proponowanej przez nas oferty realizujemy zadania z dziedziny geologii inżynierskiej i geotechniki na każdym etapie inwestycji. Prowadzimy badania gruntów dla potrzeb przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budownictwa liniowego i kubaturowego.

  Świadczymy Państwu także usługi geologiczne polegające na poszukiwaniu, rozpoznaniu i przygotowaniu do pozyskiwania kopalin pospolitych i podstawowych ze złóż. Prowadzimy inwestora przez wszystkie etapy działalności związanej z wydobyciem począwszy od poszukiwania złóż, poprzez eksploatację, a skończywszy na projektach likwidacji zakładów górniczych i rekultywacji wyrobisk.

  W naszej ofercie znajduje się także pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych w obszarze ochrony środowiska, w tym wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko. Na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa wykonujemy opracowania ekofizjograficzne (ekofizjografia).

  Zajmujemy się także w szerokiej gamie projektowaniem, nadzorowaniem i dokumentowaniem prac hydrogeologicznych oraz opracowywaniem operatów wodnoprawnych z kompleksową obsługą przy dopełnianiu formalności niezbędnych do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego.

  Oferujemy opracowanie projektów prac geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych dla zabudowania instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi (wymienniki gruntowe pomp ciepła) wraz z nadzorowaniem tych robót w trakcie realizacji inwestycji oraz ich udokumentowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

  Jesteśmy firmą geologiczną, której oferta jest sierowana zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora prywatnego i publicznego. Zdając sobie sprawę z wagi prowadzonych przez nas badań i pomiarów kładziemy szczególny nacisk na ciągłe poszerzanie wiedzy i doszkalanie naszych geologów, geotechników i specjalistów z dziedziny ochrony środowiska. Staramy się, aby każdy kolejny nasz projekt prac geologicznych, dokumentacja geotechniczna, operat wodnoprawny, raport oddziaływania na środowisko lub opracowanie ekofizjograficzne (itd.) były lepsze od poprzednich. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów oferujemy Państwu profesjonalną pomoc i zapewniamy indywidualne podejście do każdego podejmowanego zagadnienia, co gwarantuje najwyższy poziom realizacji zleceń. GeoSfera to coś więcej niż firmy geologiczne, z których usług korzystali Państwo do tej pory.