NASZA OFERTA

 • badania gruntów wrocław

  Geologia inżynierska i geotechnika

  Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania budownictwa. Oferujemy odbiory wykopów fundamentowych oraz sprawdzenia zagęszczenia i nośności nasypów. Wykonujemy wiercenia badawcze, sondowania statyczne…

  czytaj więcej
 • Hydrogeologia i gospodarka wodna

  Określamy zasoby i jakość wód podziemnych oraz sposoby jej ujmowania. Wykonujemy dokumentacje warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyszczać środowisko wodne. Projektujemy monitoring wód podziemnych, odwodnienia wykopów…

  czytaj więcej
 • Ochrona środowiska i ekofizjografia

  Przygotowujemy raporty i prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć. Prowadzimy monitoring wszelkich komponentów środowiska. Na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonujemy opracowania ekofizjograficzne…

  czytaj więcej
 • Poszukiwanie złóż

  Zajmujemy się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż kopalin, zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania koncesji na poszukiwanie lub wydobywanie kopalin. Wykonujemy badania gruntów i odwierty geologiczne pozwalające oszacować zasoby złoża oraz rozpoznać…

  czytaj więcej