Oferujemy:

 • opracowania ekofizjograficzne (ekofizjografia);
 • raporty oddziaływania na środowisko;
 • prognozy oddziaływania na środowisko;
 • przeglądy ekologiczne;
 • analizy środowiskowe;
 • monitoring stanu środowiska:
  • wód podziemnych;
  • gleb;
  • higieny atmosfery;
  • poziomów hałasu;
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiających uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control);
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na emisję gazów i pyłów do atmosfery;
 • wykonanie analiz porealizacyjnych pozwalających oszacować wpływ zrealizowanych inwestycji na poszczególne komponenty środowiska;
 • projektowanie i wykonanie rekultywacji środowiska gruntowo – wodnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I EKOFIZJOGRAFIA

Firma GeoSfera oferuje Państwu szeroki wachlarz usług związanych z ochroną środowiska i ekofizjografią. Wykonujemy m. in. raporty oddziaływania na środowisko oraz oceny stanu środowiska przed i po realizacji planowanego przedsięwzięcia.Na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa wykonujemy opracowania ekofizjograficzne.

Świadomi problemów i trudności administracyjnych pojawiających się przy ocenie oddziaływania inwestycji (OOŚ), planów i programów (strategiczna OOŚ) na środowisko oferujemy profesjonalną pomoc w uporaniu się z mnogością i zawiłością przepisów i aktów prawnych regulujących w/w zależności. Firma GeoSfera służy pomocą przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Szczególną domeną naszej firmy są raporty oddziaływania na środowisko oraz ekofizjografia. W celu zapewnienia wysokiego poziomu naszych opracowań prowadzimy ścisłą współpracę ze specjalistami wielu dziedzin naukowych, co pozwala stworzyć optymalne, interdyscyplinarne zespoły do indywidualnej realizacji zlecenia. Oferta naszej firmy skierowana jest do osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.