Geosfera

Witamy! GeoSfera jest firmą geologiczną

specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług geologicznych, hydrogeologicznych, a także usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Świadomi problemów i trudności administracyjnych

pojawiających się przy ocenieoddziaływania inwestycji (OOŚ), planów i programów (strategiczna OOŚ) na środowisko oferujemy profesjonalną pomoc w uporaniu się z mnogością i zawiłością przepisów i aktów prawnych regulujących w/w zależności. Firma GeoSfera służy pomocą przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Świadczymy pomoc w zakresie uzyskania przez inwestora

wszelkich wymaganych decyzji i koncesji umożliwiających podjęcie wydobycia. Prowadzimy inwestora przez wszystkie etapy działalności związanej z wydobyciem począwszy od poszukiwania złóż, poprzez eksploatację, a skończywszy na projektach likwidacji zakładów górniczych i rekultywacji wyrobisk.

 • geologia

  Geologia inżynierska i geotechnika

  Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania budownictwa. Oferujemy odbiory wykopów fundamentowych oraz sprawdzenia zagęszczenia i nośności nasypów. Wykonujemy wiercenia badawcze, sondowania statyczne…

  czytaj więcej
 • hydrogeologia

  Hydrogeologia i gospodarka wodna

  Określamy zasoby i jakość wód podziemnych oraz sposoby jej ujmowania. Wykonujemy dokumentacje warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyszczać środowisko wodne. Projektujemy monitoring wód podziemnych, odwodnienia wykopów…

  czytaj więcej
 • Ochrona środowiska i ekofizjografia

  Przygotowujemy raporty i prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć. Prowadzimy monitoring wszelkich komponentów środowiska. Na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonujemy opracowania ekofizjograficzne…

  czytaj więcej
 • ochrona środowiska

  Sondowania statyczne

  Za pomocą penetrometru szwedzkiej firmy Geotech AB prowadzimy szczegółową identyfikację podłoża gruntowego poprzez testy sondowań statycznych CPT, CPTu, SCPT, ale także również testu dylatometrycznego DMT, badania gruntu sondą krzyżakową (Vane Test), sondowania SPT czy też poboru prób gruntów NNS.…

  czytaj więcej

KONTAKT Z NAMI

mgr Kamil Okruta
tel.: 603 587 132
Dariusz Niemczyński
tel. 722 114 668
e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE