Witamy! GeoSfera jest firmą geologiczną

specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług geologicznych, hydrogeologicznych, a także usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Świadomi problemów i trudności administracyjnych

pojawiających się przy ocenieoddziaływania inwestycji (OOŚ), planów i programów (strategiczna OOŚ) na środowisko oferujemy profesjonalną pomoc w uporaniu się z mnogością i zawiłością przepisów i aktów prawnych regulujących w/w zależności. Firma GeoSfera służy pomocą przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Świadczymy pomoc w zakresie uzyskania przez inwestora

wszelkich wymaganych decyzji i koncesji umożliwiających podjęcie wydobycia. Prowadzimy inwestora przez wszystkie etapy działalności związanej z wydobyciem począwszy od poszukiwania złóż, poprzez eksploatację, a skończywszy na projektach likwidacji zakładów górniczych i rekultywacji wyrobisk.

 • geologia

  Geologia inżynierska i geotechnika

  Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania budownictwa. Oferujemy odbiory wykopów fundamentowych oraz sprawdzenia zagęszczenia i nośności nasypów. Wykonujemy wiercenia badawcze, sondowania statyczne…

  czytaj więcej
 • hydrogeologia

  Hydrogeologia i gospodarka wodna

  Określamy zasoby i jakość wód podziemnych oraz sposoby jej ujmowania. Wykonujemy dokumentacje warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyszczać środowisko wodne. Projektujemy monitoring wód podziemnych, odwodnienia wykopów…

  czytaj więcej
 • Ochrona środowiska i ekofizjografia

  Przygotowujemy raporty i prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć. Prowadzimy monitoring wszelkich komponentów środowiska. Na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonujemy opracowania ekofizjograficzne…

  czytaj więcej
 • ochrona środowiska

  Poszukiwanie złóż

  Zajmujemy się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż kopalin, zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania koncesji na poszukiwanie lub wydobywanie kopalin. Wykonujemy odwierty geologiczne pozwalające oszacować zasoby złoża oraz rozpoznać…

  czytaj więcej

KONTAKT Z NAMI

mgr Kamil Okruta
tel.: 603 587 132
Dariusz Niemczyński
tel. 722 114 668
e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE